Share with your friends


Submit
Expunere-motive-padurea-codrisor-background

Expunerea de motive privind amenajarea Pădurii Codrișor

27/05/2015

Pentru ca toți cei interesați de acest subiect extrem de important pentru Bistrița să se poată informa, vă prezentăm mai jos motivele susținerii proiectului Salvăm Pădurea Codrișor. Această expunere este cea care fundamentează proiectul hotărârii de Consiliu Local pentru actualizarea PUZ Codrișor inițiată de Asociația Bistrița Civică.

descarcă expuenrea de motive (pdf)

Istoric și argumente

Privind amenajarea pădurii Codrișor ca zonă de agrement pădure-parc Consiliul local al municipiului Bistrița, pe baza Proiectelor nr.29/2005 și nr.36/2006 întocmit de către SC TRANS FORM SRL Cluj-Napoca, prin arh. Vasile Mitrea și a avizelor obținute de la autoritățile centrale și locale abilitate conform legislației în vigoare, a aprobat Planurile Urbanistice Zonale „Zona Codrișor Etapa I-a și a II-a” cu destinația de spațiu verde amenajat – pădure de agrement. Prin Hotărârea Consiliului Local nr.136/2013, cele două Planuri Urbanistice Zonale aprobate prin HCL nr.164/2006 și nr.5/2010 au fost abrogate, cu încălcarea prevederilor art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 aprobată prin Legea nr.265/2006. Conform art.71 „Schimbarea destinației terenurilor prevăzute în planurile urbanistice ca spații verzi amenajate este interzisă.”

În perioada interbelică, Pădurea Codrișor a fost amenajată ca pădure-parc. Zona de interes se află pe malul stâng al râului Bistrița, reprezentând dealul Codrișor (Schiferberg) , element identitar pentru municipiul Bistrița, cu valoare peisagistică, turistică și ambientală. Versantul nordic al Dealului Codrișor a beneficiat de atenție numai în perioada interbelică când era un loc numit “PARC” pentru destinderea de scurtă durată. Alunecările de teren survenite și neîntreținerea adecvată a fondului forestier au făcut ca acum binefacerile acestui “plămân verde” să nu poată fi valorificate din cauza accesului dificil sau chiar periculos.

În conformitate cu documentele programatice și de urbanism aplicabile în municipiul Bistrița (Agenda Locală 21- Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Bistrița pentru perioada 2010-2030, Planul de Urbanism Zonal PUZ Codrișor I- 2006, PUZ Codrișor II- 2010), pădurea amplasată pe versantul dealului Codrișor era considerată ca făcând parte din zona de protecție a orașului istoric, fiind declarată zonă cu valoare peisagistică. O zonă cu valoare peisagistică este o arie naturală protejată, caracterizată prin concentrarea în cadrul teritoriului său a unor peisaje naturale unicate sau rare. Pentru municipiul Bistrița a fost declarată zonă cu valoare peisagistică zona împădurită a dealului Codrișor, care face parte și din zona de protecție a centrului istoric al municipiului Bistrița. În aceste zone, autorizarea executării construcțiilor avea în vedere păstrarea calității mediului natural și a echilibrului ecologic, interzicându-se amplasarea de unități Scopul proiectului este restabilirea pentru pădurea Codrișor a destinației inițial stabilite- parc pădure, în loc de defrișare pentru realizarea variantei ocolitoare și amenajarea, pe întreaga suprafață a pădurii, a unor puncte de atracție. În acest sens, se va putea valorifica potențialul urbanistic, peisagistic și turistic al dealului Codrișor, se va asigura viabilizarea și creșterea atractivității zonei cu participarea cetățenilor orașului. Se va asigura punerea în valoare a dealului Codrișor, a pădurii și a panoramei asupra orașului și crearea unei zone naturale de agrement, foarte aproape de zonele rezidențiale ale orașului; parcul municipal, construit la începutul sec.XX, cu o suprafață de cca 7 ha, este prea mic pentru actuala populație a orașului; de la parcul municipal până la pădurea Codrișor este o distanță foarte mică, Râul Bistrița, în prezent, nu are decât funcțiile de sursă de apă, emisar pentru canalizare și cadru ambiental neamenajat, pentru riverani. Îi lipsesc funcțiile de axă polarizatoare de dotări, element structurant și semnificativ al compoziției urbane, sursă de diversificare a agrementului și factor important în microclimatul zonei. În cadrul celor două PUZ-uri menționate este abordată și amenajarea malurilor râului Bistrița între Podul Jelnei și Podul Budacului ca axă a loisirului, în principal ca zonă De asemenea este studiată și legătura funcțională organică între zona de rezervație (Centrul istoric și parcul municipal) și zona de agrement din sud, creându-se atuuri pentru o arie urbană cu un potențial ridicat și personalizat de vitalitate. „Inima verde”, cum este denumit Parcul municipal, ar fi legat organic de „Plămânul verde” al orașului, care este Pădurea Codrișor.


Elemente de amenajare

Pădurea Codrișor trebuie să intre într-un proces amplu de amenajare, prin care această zonă să devină un spațiu optim pentru o serie de activități sportive dar și de agrement, după cum urmează:

  1. Realizarea unor trasee amenajate pentru folosinăa pietonilor și a bicicliștilor. Aceste trasee vor fi realizate din pământ stabilizat și pietriș și vor avea pe parcursul lor platforme de odihnă de unde va putea fi admirat orașul. Traseele vor fi iluminate pe parcursul nopții și mobilate cu bănci, panouri de informare-direcționare și coșuri de gunoi;
  2. Realizarea unui traseu competitional pentru probe ciclistice de downhill care va fi marcat special pentru evenimente sportive. Acest traseu se va amenaja în așa fel încât să nu intersecteze circulațiile pietonale și ciclistice pentru amatori, urmând a fi utilizat numai cu ocazia organizării de competiții;
  3. Realizarea a patru pârtii pentru săniuțe, una de dimensiuni mai mari, dotată cu instalație de nocturnă. Pârtiile sunt amplasate pe versantul cu orientare nordică pentru a beneficia cât mai mult timp de zăpadă;
  4. Realizarea pe zona de coamă de terase-belvedere în consolă, pentru admirarea panoramei orașului și a unui turn-belvedere care să permită o panorama largă – inclusiv în lungul văii râului Bistrita și a munților Bârgăului, Rodnei și Țibleșului;
  5. Amenajarea unor platforme pentru picnic și a unor zone pentru joacă în poienile de pe platoul de sub coama dealului;
  6. Amplasarea a două panouri pentru escaladă pe versantul cu orientare sud a dealului și amenajarea unui parc de aventură;
  7. Amplasarea unei dotări publice-restaurant/belvedere într-o zonă apropiată vârfului;
  8. Realizarea de plantații care să marcheze și să întărească identitatea traseelor propuse;

Fundamentare în PUG 2013

Chiar și în documentația de fundamentare a Planului Urbanistic General din 2013 la capitolul 2.12. Necesități și opțiuni ale populației a fost realizat un sondaj între consilierii locali. Iată câteva dintre rezultatele consultării Comisiei de urbanism:
Care considerați că sunt cele mai importante 5 probleme ale municipiului Bistrița?
Zone de agrement insuficiente și neamenajate/dotate corespunzător, zonele verzi/împădurite din jurul municipiului nevalorificate.

Numiți 5 lucruri pe care le-ați dezvolta în municipiul Bistrița?
– Proiectele primăriei privind :Wonderland, Reabilitare centru istoric și a pasajelor, Reabilitare parc municipal, Zona de agreement Codrișor, Parc industrial Sărata.
– Legarea parcului municipal de pădurea Codrișor cu încă doua punți pietonale și pentru biciclete in zona stadionului. Prin realizarea acestor legături corelat cu amenajările prevăzute deja pentru parc și pentru pădurea Codrișor ar rezulta astfel în imediata apropiere a centrului un complex sportive și de agrement apreciat și ușor de realiza.

Deoarece anularea PUZ „Zona Codrișor – Etapa I-a și a II-a” s-a făcut cu încălcarea legislației în vigoare și a faptului că realizarea zonei de agrement „Pădure-parc Codrișor” este in beneficiul tuturor locuitorilor municipiului se impune ca instituția Consiliul local al municipiului Bistrița să actualizeze Planurile Urbanistice Zonale (Zona Codrișor Etapa I-a și a II-a), cu modificarea corespunzătoare a prevederilor documentației de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistrița” și Regulamentul local de urbanism, aprobat prin Hotărârea nr.136/2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru suprafața de 37,4 ha din extravilanul municipiului Bistrița.

Expunere Motive Padurea Codrisor

Share with your friends


Submit
Tags: , , , , ,
0 Comentarii
Spune-ți părerea

Adresa de email nu va fi publicată

Lasă un răspuns